Václav Zeithaml - Elektronn Václav Zeithaml - Elektronn®
ul. Míru 18/I, 337 01 Rokycany, CZ
Tel.: +420 371 728 834, Fax: +420 371 729 720
E-mail: info@elektronn.cz, info@enndesign.cz
www.elektronn.cz, www.enndesign.cz

SLÉVÁRNA ZINKOVÝCH SLITIN - ilustrační fotografie

SLÉVÁRNA ZINKOVÝCH SLITIN

Návrh, design výrobků, 3D dokumentace.
Technická a výkresová dokumentace.
Výroba master modelů.
Výroba konstrukčních prvků, odlitků strojních součástí, skeletů, zámků, pantů a kování technologií odstředivého lití Tekcast
Materiál: zinková slitina Z 430 (ZAMAK 2), Z 400, Z 410; cín a slitiny cínu; termoplast Polyuretan, olovo a slitiny olova, bílé kovy (Sn - Sb - Pb); slévárenské vosky
Max. rozměr odlitku: 130 x 200 x 65 mm (80 x 230 x 65 mm), váha 1 - 2000 g, série: 1 - 100 000 ks
Základní vlastnosti zinkové slitiny Z 430. Běžně komerčně užívaná slitina. Chemické složení je dáno normou a výrobce je garantuje certifikátem.
Typické chemické složení: 4% Al, 2,8% Cu, 0,04% Mg, 0,07% Fe, 0,004% Pb+Sn+Cd, zbytek Zn.
Specifikace - těžký neželezný kov, korozivzdorný v prostředí slabě kyselém i zásaditém, snadno obrobitelný, leštitelný, charakterem podobný šedé litině.
Měrná váha: cca 7g/cm3
Bod tání: cca 380°C
Pevnost v tahu: cca 350 MPa
Tažnost: cca 3%
Tvrdost: cca 100 HB